Parker i Göteborgstrakten: Göteborgs botaniska trädgård


 
I Göteborg, på Sveriges framsida, finns en av Europas största botaniska trädgårdar. Den är mycket skickligt infogad i platsens dramatiska naturlandskap, som domineras av berg och klippbranter. Mera traditionellt anlagda partier i parkens främre delar övergår gradvis i labyrintiskt vindlande stigar genom allt vildare natur.
Trädgårdens hemsida

Ovan: Dammen med denna vattenflödande brons-pokal är centralpunkt i Perennträdgården, där man visar upp kompositioner av olika perenna prydnadsväxter såsom kärleksört (nedan th.).


 
Staty i botan, Gbg
 

Vänster: Det massiva träd som reser sig över denna skira nakenstaty är en katsura (Cercidiphyllum japonicum) - den största katsura jag någonsin sett.
 
I sitt hemland Japan sägs katsuran kunna bli över 40 meter hög och är ett av de största träden i den världsdelen, men i Sverige brukar den nog inte bli mer än ca. 10 meter.


 
Glanskäörsbär, stam

Ovan: Det finns flera olika träd med särskilt dekorativ bark, bland andra just glanskörsbär (Prunus serrula). Den metalliska glansen bevaras genom att barken hela tiden flagnar av i tunna skikt.


 
Colchicum speciosum

Nu i slutet av augusti började just prakttidlösan Colchicum speciosum 'Ordu' med sin magiska blomning.
 


 
Glashus

Ovan: I utkanten av perennträdgården står en paviljong med glas i både väggar och tak, därbortom börjar parkens bergigare och vildare delar. I förgrunden kinesisk en, Juniperus x media "Pfitzeriana aurea".


 
Vattenfall

Ovan: En sen och regnig eftermiddag i Klippträdgården. Denna del av Göteborgs botaniska trädgård ligger i en trång dalgång mellan två branta bergväggar. Ett konstgjort vattenfall kastar sig nedför den ena bergväggen, och vattnet brusar vidare längs en brant vindlande bäckfåra ner i en damm vid dalens botten.
 
Detta liknar vild natur men växterna är insamlade från främmande länder, noga planterade och etiketterade. Man skymtar några växt-etiketter nere till höger i bilden.


 
Stenar i vatten

Ovan: Högre upp i dalgången, bortom Klippträdgården, ligger den japanska trädgården. Området domineras av olika slags höga träd (från Japan) som skapar skugga och stillhet. Ur en damm reser sig detta arrangemang av stenblock i traditionell japansk stil.


 
Näckrosor

Ovan: Träden speglar sig i vattnet där näckrosen blommar.


 
Klivstenar

Ovan: På denna mycket skickligt utlagda stig av lagom flata stenar kan man gå torrskodd över dammen.


 
Spegling

I det mörka vattnet speglas himlen.
 


 
Stenlagd stig

Stenlagda gångvägar löper genom den japanska trädgårdens täta grönska.
 


 
Japansk ormbunke

Ovan: Allt som växer här tycks ha japanskt (asiatiskt) ursprung. Denna ormbunke är tex. enligt etiketten en japansk safsa - rätt lik vår vanliga svenska art (Osmunda regalis) men har något bredare småblad.


 
Slottsvildvin

Ovan: Vårt vanliga rådhusvin (Parthenocissus tricuspidata) härstammar från Japan och Korea, därför har det fått sig en plats här i den japanska trädgården.


 
Epålett-träd

Ovan: Epåletträdet (Pterostyrax hispida) är ett nätt litet östasiatiskt träd som bär vita väldoftande blommor i juni. Det är härdigt i Sverige till ungefär zon II-III enligt böckerna.


 
Hakonechloa macra

Ovan: Här växer hakonegräset (Hakonechloa macra) friskt och frodigt. Detta gräs, som växer vilt i Japan, används ofta som prydnadsgräs här hos oss. Det finns tex. en gulrandad odlingsform, "Aureola".


 

Parker i Göteborgstrakten: Gunnebo slott och park


 
Gunnebo slott byggdes i slutet av 1700-talet som sommarbostad för en av landets då rikaste personer, köpmannen John Hall med familj. Den dåvarande stadsarkitekten i Göteborg, Carl Wilhelm Carlberg, fick uppdraget att rita detta ståtliga bygge där endast det bästa var gott nog. Han var influerad av Andrea Palladios renässansvillor i norra Italien, vilket syns i slottets arkitektoniska utformning.
 
Efter John Halls frånfälle gick handelshuset så småningom i konkurs; Gunnebo såldes, och efter många ägarbyten under 1800-talet kom egendomen slutligen att inköpas av Mölndals stad. Det har sedan lagts ner mycket arbete på att återställa alltsammans - byggnader och trädgårdar - i ursprungligt skick. Gunnebos hemsida här.

Gunnebo slott

Ovan: Slottets huvudbyggnad från entrésidan. Infartsvägen leder i en lång backe spikrakt upp mot slottet, för att vika av åt sidan vid entréträdgårdens staket.


 
Gunnebo slott, parken

Ovan: Utsikt över parken i barockstil från slottets terass på baksidan. Det är påfallande vilken möda man har lagt ner på att omskapa och släta ut den naturligt bergiga och omväxlande terrängen bakom slottet för att anlägga denna pedantiskt plana och symmetriska barockpark.
 
Den strikt formella barockstilen höll sig kvar länge här, i England hade man däremot redan i mitten av 1700-talet utvecklat en helt annorlunda stil - det vi kallar den "Engelska stilen". En av pionjärerna för denna mera naturhärmande trädgårdsstil var William Kent, som bland annat skapade Rousham i Oxfordshire (1741).


 
Gunnebo, parksida

Vy från parken med fontän och slott.
 
Vädret var omväxlande denna dag,
 
sent i augusti månad.
 


 

 
Kontakt | Sajtkarta