Välkommen till Trädgårdsdrömmar.nu!


 
Jag som drömmer heter Kai Virihaur och jag bor i Uppsala. Ända sedan jag var barn och odlade pumpor i min mammas blomrabatter har jag haft ett stort trädgårdsintresse - fast numera har intresset fokuserats mer på design av prydnadsträdgårdar; alltså trädgårdar för själen, än på odling av pumpor och liknande nyttigheter. Läs mer under Egna projekt.
 
Människor har i alla tider varit intresserade av att anlägga trädgårdar också för andra ändamål än det rent praktiska. Genom historien kan vi följa hur trädgårdar använts för att exempelvis manifestera den absoluta furstemakten (exempel nedan), men även för att vara en öppning till en högre andlig dimension. Personligen känner jag mer sympati för det sistnämnda syftet. Läs mer under Japanska trädgårdar.
 
OCH: gripen av det allmänna bloggandet har jag nu startat en sådan: odla-nu.blogspot.se
Barockträdgården nedanför Uppsala slott

Ovan: Barockträdgården vid Uppsala slott


 
Slottsträdgården vid Uppsala slott anlades i mitten av 1700-talet och donerades några decennier senare av Gustav III till Uppsala universitet. Enligt kungens önskan skulle barockträdgården behållas i ursprungligt skick.
 
Den nyklassicistiska byggnaden i fonden, Linneanum, påbörjades av Gustav III men blev invigningsklar först 1807. Ritningarna utfördes av Olof Tempelman och den franske arkitekten Louis Jean Desprez.
 
Personligen anser jag förstås att en kopia av en klassisk grekisk tempelfasad, kopplad till en byggnad med helt annorlunda arkitektoniskt formspråk, mest liknar en "skvader".
 
Typiskt för barockens trädgårdsideal är just axialiteten; att anläggningen har en längdaxel som utgår från huvudbyggnaden och sträcker sig så långt det är praktiskt möjligt att dra ut den. Längs denna huvudaxel läggs en symmetriskt placerad serie av strängt tuktade planteringar i geometriska mönster.
Trädgården vid Versailles slott

Ovan: Den berömda trädgården vid Versailles slott


 
Lägg märke till att det mesta av den grönska som syns, förutom i parterrerna, är exotiska växter som står utplacerade i prydliga rader i sina lådor över sommaren men tas in i växthus under vintern.
 
Det var kung Louis XIV som lät anlägga denna gigantiska barockträdgård mot slutet av 1600-talet (på bilden ovan syns bara en mindre del av dess yta). Kungens finansminister Foquet hade oklokt nog skaffat sig en trädgård (Vaux) som överglänste den i Versailles; han blev omedelbart fängslad och hans trädgård konfiskerades; inventarierna flyttades till kungens egen trädgård. Foquet tycks med sin trädgård i Vaux ha utmanat kungens härskarroll.
 
Den trädgårdsstil vi här i Sverige kallar "barock" härstammar från renässansens överdådiga italienska trädgårdar. Det var där man började expandera trädgårdsanläggningarna ut i landskapet längs en central axel. Stilen spred sig efterhand norr om Alperna och modifierades på vägen, växtmaterialet blev alltmera hårt tuktat för att inordnas i barockens idéer om dekorativa former.

 
Kontakt | Sajtkarta